line decor
ಮುಖಪುಟ  ನಿಯಮಗಳು    ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ         ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ     ಲಾಗಿನ್     ಗ್ಯಾಲೇರಿ    ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ   English Version   September 23, 2020 
line decor


Department of Agricultural Marketing,
 No.16, First Floor,
II Rajbhavan Road, Bangalore - 560001.

Karnataka State Agricultural Marketing Board, 
No.16, Ground Floor, 
II Rajbhavan Road, Bangalore - 560001.
Phone: DAM 091-080-22867192
KSAMB 091-080-22867369
Fax: DAM 091-080-22864532
KSAMB 091-080-22863962
E-mail: DAM bngdam@kar.nic.in
KSAMB bngksamb@kar.nic.in

line decor
 Version 1.0(Rel.0105)
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು Label
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು