ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-425-1552
  • ಕೃಷಿಪೇಟೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯
  • ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೬-೨೦೧೯ ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಸೇವೆಗಳು