line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ               ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ               ಲಾಗಿನ್              ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               ಇಂಗ್ಲೀಷ ಆವೃತಿ             
line decor


ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
1 ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿವಾದಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
2 ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(1)
3 ಸರಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
4 ಮಾರಾಟವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು(1)
5 ಮಾರಾಟವಾದ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು
Version 1.0(Rel.0105)
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು