ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಎಸ್ . ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

line decor
ಮುಖಪುಟ         ನಿಯಮಗಳು        ಕೃ.ಮಾ.ಇಲಾಖೆ          ಕೃ.ಮಾ.ಮಂಡಳಿ            ಲಾಗಿನ್              ಗ್ಯಾಲೇರಿ               ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ               APMC Resolutions     Appeal Orders   English Version     SMS-Registration      Market App         
line decor

Webratna Awards 2012

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಿಳಿ ಚೀಟಿ ಮೇಲಿನ ಲೆಕ್ಕತೀರುವಳಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ,ದಲ್ಲಾಲಿ ನೀಡಬೇಡಿಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಾಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿನೀವು ಬೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿಕಾನೂನಿನಂತೆ ಖರೀದಿದಾರರೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನಿಖರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಅನಧಿಕೃತ ಬಿಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಿಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿಪೇಟೆಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು
(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  16/05/2021 :  0
ಹುಟ್ಟುವಳಿ

ಕನಿಷ್ಠ ದರ

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals
Wheat / ಗೋಧಿ
Bansi / ಬನ್ಸಿ (*) 2620 2620
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1610 2800
Medium / ಸಾಧಾರಣ (*) 2800 3000
Paddy / ಭತ್ತ
Paddy / ಭತ್ತ-1 (*) 1730 2500
I.R. 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*) 1500 1551
Sanna Bhatta / ಸಣ್ಣ ಭತ್ತ (*) 1600 1700
Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*) 1400 2400
Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1900 2650
Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1580 2020
Kaveri sona / ಕಾವೇರಿ ಸೋನ (*) 1550 1967
Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*) 1410 1733
Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*) 1850 2140
Rice / ಅಕ್ಕಿ
Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1900 2700
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3600 6800
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 2650 6000
Sona / ಸೋನ (*) 3850 5350
Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 1350 2600
Hansa / ಹಂಸ (*) 2200 4500
Other / ಇತರೆ (*) 2200 3210
Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ
Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1400 2000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1400 1650
Jowar / ಜೋಳ
Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*) 1392 4500
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1600 1850
Bajra / ಸಜ್ಜೆ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 1350 2100
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1430 1440
Ragi / ರಾಗಿ
Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2800 3000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1900 2260
Red / ಕೆಂಪು (*) 2800 3100
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 1800 2200
Other / ಇತರೆ (*) 2250 2250
Navane / ನವಣೆ
Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2350 2350
Other / ಇತರೆ (*) 3000 3200
Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ
Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*) 2800 2800
Dry Fruits
Cashewnut / ಗೋಡಂಬಿ
Local(Raw) / ಲೋಕಲ್ (ರಾ) (*) 7000 9500
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ
Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*) 18000 40000
Fibre Crops
Cotton / ಹತ್ತಿ
(*) 4600 5200
Lint / ಅರಳೆ
Others / ಇತರೆ (*) 4000 10000
Flowers
Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ
Other / ಇತರೆ (*) 2500 6000
Forest Products
Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ
Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1375 1680
Antawala / ಅಂಟವಾಳ
Antawala / ಅಂಟುವಾಳ (*) 5068 5068
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು
Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*) 409 14000
Fruits
Apple / ಸೇಬು
Apple / ಸೇಬು (*) 8000 14000
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ
Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*) 6000 8000
Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 3000 3000
Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*) 1000 2000
Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*) 600 1800
Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*) 1000 3500
Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*) 700 1500
Other / ಇತರೆ (*) 1200 1800
Mango / ಮಾವಿನಹಣ್ಣು
Totapuri / ತೋತಾಪುರಿ (*) 600 2000
Mango / ಮೂವಿನಹಣ್ಣು (*) 1000 6800
Raspuri / ರಸಪುರಿ (*) 1400 4000
Badami / ಬಾದಾಮಿ (*) 2500 5000
Sindura / ಸಿಂಧುರ (*) 3000 3500
Rajgiri / ರಾಜಗಿರಿ (*) 800 1300
Other / ಇತರೆ (*) 1300 3500
Pine Apple / ಅನಾನಸ್
Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*) 1500 3500
Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ
Black / ಕಪ್ಪು (*) 2000 3500
Green / ಹಸಿರು (*) 3500 5000
White / ಬಿಳಿ (*) 3500 5500
Other / ಇತರೆ (*) 5000 5500
Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ
Sapota / ಸಪೋಟ (*) 1500 4000
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ
Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*) 800 2000
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*) 500 1600
Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ
Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 1000 6500
Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು
Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1200 1500
Karbuja / ಕರಬೂಜ
Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 600 1600
Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ
Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*) 1500 14000
Oil Seeds
Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)
Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 3000 3500
Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 2025 5750
Sesamum / ಎಳ್ಳು
White / ಬಿಳಿ (*) 8500 14500
Mustard / ಸಾಸುವೆ
Other / ಇತರೆ (*) 6500 7500
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್
Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 910 7236
Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ
Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 7000 7000
Safflower / ಕುಸುಬೆ
Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*) 4680 4680
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ
Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*) 15000 15750
Ball / ಬಾಲ್ (*) 15000 17000
Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*) 7800 7800
Other / ಇತರೆ (*) 10500 10500
Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ
Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*) 10000 11000
Other
Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*) 9000 9000
Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*) 8000 25000
Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 10000 15000
Medium / ಮಧ್ಯಮ (*) 18500 18500
Jaggery / ಬೆಲ್ಲ
Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3650 3900
Mudde / ಮುದ್ದೆ (*) 3200 4400
Unde / ಉಂಡೆ (*) 3400 3800
Yellow / ಹಳದಿ (*) 3300 5200
Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3300 3600
PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 2450 3440
Other / ಇತರೆ (*) 3400 3650
Tender Coconut / ಎಳನೀರು
Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*) 6000 25000
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)
Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*) 1800 3800
Plantation Crops
Arecanut / ಅಡಿಕೆ
Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*) 17200 32091
Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*) 27623 38999
Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 15000 30000
Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 37010 37010
Rashi / ರಾಶಿ (*) 33000 41098
New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*) 28000 40000
Chali / ಚಾಲಿ (*) 33160 37098
Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 800 2200
Pulses
Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು
Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*) 3500 6000
Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 3969 5900
Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು
Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*) 7100 7100
Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು
Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*) 1010 10000
Green Peas / ಬಟಾಣಿ
Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 8000 12500
Avare / ಅವರೆ
Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 2000 6000
Cowpea / ಅಲಸಂದೆ
Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 5600 5800
Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು
Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*) 2300 3600
Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 8500 11000
Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ
Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*) 6000 7200
Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ
Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*) 8500 13000
Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ
Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 9400 10200
Tur / ತೊಗರಿ
Tur / ತೊಗರಿ (*) 1810 6825
Red / ಕೆಂಪು (*) 6700 6700
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು
Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*) 3210 6700
Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್
Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*) 7200 7800
Spices
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*) 2333 8000
Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Other / ಇತರೆ (*) 1229 17129
Pepper / ಮೆಣಸು
Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 33289 37199
Other / ಇತರೆ (*) 34060 34060
Turmeric / ಅರಿಶಿನ
Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 7800 15000
Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ
Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*) 7000 9500
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)
Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 7500 11000
Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*) 30000 36000
Mankattu / ಮಂಕಟ್ಟು (*) 16000 17000
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 4500 5800
Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 17000 18000
Vegetables
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ
Bellary Red / ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ (*) 1300 1500
Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*) 800 1400
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 800 2000
Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*) 200 2000
Puna / ಪೂನ (*) 500 1500
Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 300 1300
Other / ಇತರೆ (*) 800 2000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 200 2000
Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*) 890 2000
Other / ಇತರೆ (*) 1262 1800
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 700 1800
Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*) 500 2000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ
Round / ರೌಂಡ್ (*) 300 2000
Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 400 1000
Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 500 2400
Other / ಇತರೆ (*) 600 1200
Coriander / ಧನಿಯಾ
Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*) 6000 7500
Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 300 1000
Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*) 66 1800
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ
Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*) 1400 3300
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ
Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*) 100 1200
Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ
Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 800 1100
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 400 3800
Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 800 2500
Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ
Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*) 1500 3500
Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*) 1500 5000
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ
Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*) 900 3200
Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*) 1000 2000
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್
Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*) 1500 1500
Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*) 500 2600
Others / ಇತರೆ (*) 1168 1568
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು
Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200 2500
Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*) 800 2500
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ
Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*) 200 1800
Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್
Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*) 300 2333
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ
Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*) 100 1600
Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ
Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*) 1200 3500
Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ
Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 300 2000
Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ
Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*) 200 2000
Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್
Other / ಇತರೆ (*) 1000 1000
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 800 2800
Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ
Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*) 3000 3200
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ
Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*) 2200 2500
Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*) 1000 3200
Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ
Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*) 1000 2200
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ
Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 100 1200
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ
Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 6000 8000
Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 800 2000
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು
Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*) 800 3200
Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ
Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*) 1000 2600
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*) 1500 5000
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ
Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*) 1000 3000
line decor
Version 1.0(Rel.0105) 
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 7825298
 
DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು
line decor